Fiskalna odgovornost

Naputak o radu pomoćnih blagajni Zavoda

Procedura o poslovanju kod upravljanaj i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima - siječanj 2020.

Procedura naplate prihoda - siječanj 2020.

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima - ožujak 2017.

Procedura stvaranja obveza - ožujak 2017.

Procedura naplate prihoda, 2016. godina

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima, 2016. godina

Dodatak proceduri stvaranja obveza

Procedura zaprimanja i provjera računa te plaćanje po računima

Procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

Skip to content