logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

Povjerenstvo za lijekove

Povjerenstvo za lijekove Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije jest tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.

Povjerenstvo za lijekove obavlja sljedeće poslove:

  • nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu,
  • dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koje se provode u ustanovi,
  • koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,
  • procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine,
  • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.

Članovi Povjerenstva za lijekove:

1. Mira Biondić-Tomljanović, dr. med., spec. hitne medicine, predsjednica
2. Besima Nikolić, dr. med., član
3. Jelena Ocvirek, dr. med., članica
4. Sanja Matanović, mag. med. techn., članica
5. Ivana Vuković, med. sestra, članica

Skip to content