Povjerenstvo za lijekove

Povjerenstvo za lijekove Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije jest tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.

Povjerenstvo za lijekove obavlja sljedeće poslove:

  • nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu,
  • dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koje se provode u ustanovi,
  • koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,
  • procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine,
  • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.

Članovi Povjerenstva za lijekove:

1. Mira Biondić-Tomljanović, dr. med., spec. hitne medicine, predsjednica
2. Besima Nikolić, dr. med., član
3. Jelena Ocvirek, dr. med., članica
4. Jelena Karan, dr. med., članica
5. Iva Dumančić, dr. med., član

Skip to content