logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

O nama

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije osnovan je Odlukom Skupštine Ličko-senjske županije o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu od 31. ožujka 2011. godine („Županijski glasnik“ br. 10/11), a službeno je započeo sa radom dana 1. ožujka 2012. godine.

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19) propisana je osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE

Adresa: Vile Velebita 15, 53000 Gospić

OIB: 98488701478

Telefon: +385 (0)53 560 525

Fax: +385 (0)53 658 895

E-mail: pisarnica@zzhmlsz.hr

RAVNATELJSTVO

Ravnateljica:
Martina Brmbolić, dipl.iur.
Zamjenica ravnateljice: 
Mira Biondić – Tomljanović, dr.med., spec. hitne medicine
Glavna medicinska sestra:
Sanja Matanović, mag. med. techn.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obavlja sljedeće poslove:

 • provodi mjere hitne medicine na području Ličko-senjske županije,
 • vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
 • osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
 • osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine,
 • organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Ličko-senjske županije,
 • osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,
 • provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom,
 • osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
 • sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,
 • provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • provodi edukaciju iz prve pomoći,
 • prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Ličko-senjsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
 • planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
 • surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
 • planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja,
 • obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Ličko-senjske županije i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,
 • surađuje u izvanrednim prilikama sa svim žurnim službama i službama za spašavanje na području Ličko-senjske županije,
 • surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane u obavljanju djelatnosti hitne medicine.

 

Mrežom hitne medicine (“Narodne novine”, br. 49/16, 67/17) propisano je da Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije svoju djelatnost obavlja u sjedištu i ispostavama:

Sjedište Gospić:
5 timova T1
5 timova T2 (Mrežom hitne medicine predviđeno da jedan tim financira jedinica područne (regionalne) samouprave/jedinica lokalne samouprave)
5 timova prijavno-dojavne jedinice

Ispostava Karlobag:
5 timova T2

Ispostava Otočac:
5 timova T1

Ispostava Senj:
5 timova T1

Ispostava Novalja:
5 timova T1
1 tim pripravnosti (Mrežom hitne medicine predviđeno u cijelosti financiranje od jedinice područne (regionalne) samouprave/jedinice lokalne samouprave)

Ispostava Korenica:
5 timova T1

Ispostava Lovinac:
5 timova T2

Punkt Donji Lapac
1 tim pripravnosti

Sastav timova, kao i tehnički uvjeti za rad, određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, br. 71/16).
Zavod svoju osnovnu djelatnost obavlja kroz djelovanje hitne medicinske službe. Hitna medicinska služba nije u sastavu domova zdravlja, nego je dio Zavoda za hitnu medicinu i osnovni zadatak hitne medicinske službe je zbrinjavanje svih stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i zdravlje.

Skip to content