logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

Stručno vijeće

Stručno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije je savjetodavno tijelo ravnatelja/ice.

 

Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

  • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Zavoda
  • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Zavoda
  • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u Zavodu
  • predlaže stručne temelje programa rada i razvoja Zavoda
  • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti
  • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada Zavoda s financijskim mogućnostima
  • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe Zavoda
  • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad Zavoda
  • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika Zavoda
  • obavlja i druge poslove propisane Statutom

Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.
Stručno vijeće sastaje se najmanje jednom u 30 dana. Stručno vijeće o svom radu vodi zapisnik, a svoje pismene prijedloge dostavlja ravnatelju/ici i Upravnom vijeću Zavoda.

Članovi Stručnog vijeća:

1. Besima Nikolić, dr. med., predsjednica, dr. med. u timu T1 u Ispostavi Senj,
2. Mira Biondić-Tomljanović, dr. med., članica, voditeljica Ispostave Senj
3. Jelena Ocvirek, dr. med., članica, dr. med. u timu T1 u Sjedištu Gospić
4. Alija Junuzović, med. techn., član, voditelj Ispostave Otočac
5. Dijana Jurković, med. sestra, članica, voditeljica Ispostave Korenica
6. Sanja Matanović, mag. med. techn., članica, glavna medicinska sestra Zavoda
7. Katarina Lulić, bacc. med. techn., članica, voditeljica Ispostave Lovinac
8. Dino Ivić, med. techn., član, voditelj Ispostave Novalja
9. Ivana Vuković, med. sestra, članica, voditeljica Ispostave Karlobag
10. Marija Kovačević, bacc. med. techn., članica, voditeljica u Sjedištu Gospić

Skip to content