logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije.
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac za pristup informacijama ili u zahtjevu naglasiti da se informacija traži temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić
  • elektroničkom poštom na adresu: pristup-informacijama@zzhmlsz.hr
  • broj faxa: +385 (0)53 658 895

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime, potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

NAPOMENA: Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenicu za informiranje na broj telefona +385 (0)53 658 137.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Skip to content