logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

Hitna medicinska služba

Sastav timova, kao i tehnički uvjeti za rad, određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, br. 71/16).

Zavod svoju osnovnu djelatnost obavlja kroz djelovanje hitne medicinske službe. Hitna medicinska služba nije u sastavu domova zdravlja, nego je dio Zavoda za hitnu medicinu i osnovni zadatak hitne medicinske službe je zbrinjavanje svih stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i zdravlje.

Vrlo važan dio medicinske službe Zavoda je medicinska Prijavno-dojavna jedinica. Smještena je u Sjedištu Zavoda, u Gospiću.
U medicinskoj Prijavno-dojavnoj jedinici djeluju dispečeri odnosno educirani medicinski tehničari ili medicinske sestre koji se javljaju na broj 194 – jedinstveni broj za hitne medicinske pozive. Educirani medicinski dispečeri zaprimaju telefonske pozive te prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog medicinskog poziva u slučaju hitnog stanja upućuju tim HMS-a na intervenciju.

Potrebno je razumjeti da se hitnoj medicinskoj službi ne smije uzimati vrijeme zbog slučajeva koji nisu hitni, jer time ugrožavaju živote onih kojima je hitna pomoć doista potrebna.

Tim HMS-a lakše će vas pronaći ako osvijetlite ulazna vrata i kućni broj ili pošaljete nekog da dočeka tim. Preporučljivo je i osloboditi prolaz do pacijenta – zatvoriti kućne ljubimce, odmaknuti namještaj, cvijeće, parkirane automobile te naravno, pripremiti medicinsku dokumentaciju.

U slučaju da se prema spomenutom Indeksu ne radi o potrebi hitnog medicinskog zbrinjavanja (npr. manje posjekotine, prehlada, kronična bol koja se ne mijenja, uganuća, uzrujanost…), medicinski dispečer uputit će bolesnika izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Mrežom hitne medicine (“Narodne novine”, br. 49/16, 67/17) propisano je da Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije svoju djelatnost obavlja u sjedištu i ispostavama:

Sjedište Gospić

 

Adresa: Kaniška 111/A, 53000 Gospić

Voditeljica ispostave: Marija Kovačević, bacc. med. techn.

Broj telefona: 194 (Hitna medicinska služba) ili 112 Državna uprava za zaštitu i spašavanje (samo u hitnim slučajevima)

 

Edukacija građanstva u postupcima odrržavanja života
hms

Ispostava Korenica

Adresa: Zagrebačka 41, 53230 Korenica

Voditeljica ispostave: Dijana Jurković, med. sestra

hms

Ispostava Otočac

Adresa: Vladimira Nazora 14, 53220 Otočac

Voditelj ispostave: Alija Junuzović, med. techn.

hms

Ispostava Senj

Adresa: Stara cesta 43, 53270 Senj

Voditeljica ispostave: Mira Biondić Tomljanović, dr. med. spec. hitne medicine

hms

Ispostava Novalja

Adresa: Špital 1, 53291 Novalja

Voditelj ispostave: Dino Ivić, med. techn.

hms

Ispostava Lovinac

Adresa: Svetog Mihovila 2, 53244 Lovinac

Voditeljica ispostave: Katarina Lulić, bacc. med. techn.

hms

Ispostava Karlobag

Adresa: Ivana Vrbana 19, 53288 Karlobag

Voditeljica ispostave: Ivana Vuković, med. sestra

Skip to content