Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obavlja sljedeće poslove:

  • vodi registar Zavoda o umrlim pacijentima,
  • vodi registar Zavoda o neželjenim ishodima liječenja sukladno aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu,
  • provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Zavoda

Članovi Povjerenstva za kvalitetu:

  1. Mira Bondić-Tomljanović, dr. med., za predsjednicu
  2. Besima Nikolić, dr. med., za članicu
  3. Iva Dumančić, dr. med., za članicu
  4. Jelena Ocvirek, dr. med., za članicu
  5. Sanja Matanović, mag. med. techn., za članicu
  6. Marija Kovačević, bacc.med.techn., za članicu
Skip to content