logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije, onako kako ih definiraju važeći kodeksi medicinske etike i deontologije, etički kodeks medicinskih sestara, kao i svi ostali etički kodeksi u zdravstvenoj djelatnosti.

 Etičko povjerenstvo Zavoda obavlja sljedeće poslove:

  • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije,
  • odobrava znanstvena istraživanja u Zavodu,
  • nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
  • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda. Povjerenstvo radi u sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća Zavoda, ravnatelja Zavoda kao i članova povjerenstva.

Sjednice se održavaju jednom u tri mjeseca, odnosno po potrebi ako to nalažu okolnosti slučaja. Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik i podnosi pismeno polugodišnje i godišnje izvješće Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda.

Članovi Etičkog povjerenstva:

1. Alija Junuzović, med. techn., predsjednik
2. Ivica Pavičić, član
3. Dijana Jurković, med. sestra, članica
4. Zlatko Kožar, dr. med., za člana
5. Katarina Lulić, članica

Skip to content