Članovi Upravnog vijeća

  1. Tomislava Jurković, mag. act. soc., predsjednica
  2. Josip Brozičević, struč. spec. oec., član,
  3. Renata Hodak, dipl.uč., članica,
  4. Besima Nikolić, dr. med., članica,
  5. Sanja Matanović, mag. med. techn., članica
Skip to content