Na inicijativu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Hrvatski sabor je 2013. godine 30. travnja proglasio Nacionalnim danom hitne medicinske službe čime se Hrvatska pridružila nizu svjetskih zemalja koje nastoje djelatnost i dostignuća HMS-a približiti svojim građanima.

Ove godine djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije svoj rad i djelovanje predstavili su na edukativnim radionicama u prostorima Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću gdje su učenicima petih i šestih razreda pokazali načine zbrinjavanja hitnog pacijenta u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Također je demonstriran i postupak pozivanja HMS na broj 194 na koji se javlja dispečer u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici koji sukladno pozivateljevim informacijama te Indeksu prijema hitnog poziva odlučuje o stupnju hitnosti i slanju odgovarajućeg najbližeg tima HMS. Kako pomoći unesrećenom te kako ispravno komunicirati s dispečerima djeci su pokazali djelatnici Zavoda koji su danas održali radionice.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije zapošljava oko 130 djelatnika na 7 lokacija na području naše županije – Senj, Otočac, Novalja, Karlobag, Korenica, Lovinac i Gospić, gdje se nalazi i sjedište Zavoda. Zavod raspolaže suvremenom medicinskom opremom za zbrinjavanje pacijenta na terenu te u vozilu  HMS, kao i suvremenim i potpuno opremljenim (žutim)  vozilima za HMS. U 2017. g. djelatnici Zavoda odradili su ukupno 21 707 medicinskih zbrinjavanja pacijenata od čega se na intervencije izvan prostora hitne odnosi 7 212, a u prostorima za reanimaciju 14 495 pacijenata, što je prosječno 59 pacijenata po danu. Hitna medicinska služba je žurna služba koja je na raspolaganju građanima 365 dana u godini 24 sata u danu. Pozivom na broj 194 dobit ćete  medicinski savjet, živu riječ zdravstvenog radnika koji je educiran za rad s pozivateljem i naravno, odgovarajući tim hitne.

Skip to content