Na inicijativu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Hrvatski sabor je 2013. godine 30. travanj proglasio Nacionalnim danom hitne medicinske službe čime se Hrvatska pridružila nizu svjetskih zemalja koje nastoje djelatnost i dostignuća HMS-a približiti svojim građanima.

Ove godine djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije svoj rad i djelovanje prezentirali su zainteresiranim građanima na Trgu Stjepana Radića u Gospiću.

Građani su imali priliku upoznati se s vozilom i opremom Zavoda te je održano više edukativnih radionica na kojima su pokazani načini zbrinjavanja hitnog pacijenta u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Poseban interes su pokazali učenici srednje Medicinske škole u Gospiću koji su aktivno sudjelovali u demonstriranju vježbi te su iskazali veliki interes za izvanbolničku hitnu medicinu.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije djeluje kroz ispostave Gospić, Otočac, Korenica, Senj, Novalja, Karlobag, Lovinac i punkt pripravnosti Donji Lapac i velika je zdravstvena ustanova u kojoj su zaposlena 133 radnika, od kojih su 123 radnika članovi timova hitne medicinske službe (doktori, medicinske sestre/tehničari, vozači). U Gospiću je, osim timova T1 i T2, smještena i Prijavno-dojavna jedinica koja zaprima i obrađuje pozive iz cijele Županije te koordinira timovima i upućuje ih na intervencije.

Hitna medicinska služba je žurna služba koja je na raspolaganju građanima 365 dana u godini 24 sata u danu, a tijekom 2021. godine Prijavno-dojavna jedinica zaprimila 19 915 poziva i obavljeno je 18 156 medicinskih zbrinjavanja i intervencija.

Skip to content