logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE

Radno mjesto

 OTOČAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 Puno radno vrijeme


 Obiteljski stan


 U cijelosti


 11.5.2020.


 8.11.2020.


 Terenski rad

Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine


 Nije važno


 Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 11. siječnja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06), Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:

 1. Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine

Mjesto rada: Otočac (1 izvršitelj)
Radni odnos: na određeno vrijeme (zamjena)
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: DA

Uvjeti:

 • VSS – doktor medicine ili doktor medicine sa statusom specijalista hitne medicine,
 • odobrenje za samostalan rad hrvatske liječničke komore,
 • položen stručni ispit.

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
  • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.),
  • presliku diplome ili presliku diplome i dokaz o stečenom statusu specijalista hitne medicine,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu,
  • presliku odobrenja za samostalan rad od nadležne komore.

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuje, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac

 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije


 • pismena zamolba: Vile Velebita 15, 53 000 Gospić
Skip to content