logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

Na sastanku održanom 30. travnja 2021. godine, na Nacionalni dan hitne medicinske službe, predstavnici Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije i Grada Novalje su dogovorili da će u razdoblju od 3. svibnja do 18. lipnja 2021. godine te od 13. rujna do 31. prosinca 2021. godine, Zavod obavljati, a Grad Novalja financirati, obavljanje poslova pripravnosti u Ispostavi Novalja.

Naime, Mrežom hitne medicine za Ispostavu Novalja Zavoda, uz 5 timova T1, financiranih od HZZO-a, predviđena je i pripravnost financirana od jedinice područne (regionalne) samouprave/jedinice lokalne samouprave.

S obzirom na to da je odlukom Ministarstva zdravstva za Ispostavu Novalja tijekom turističke sezone 2021. godine predviđen dodatni tim T1 u razdoblju od 18. lipnja do 12. rujna 2021. godine, pa će Ispostava Novalja u navedenom razdoblju u svakom trenutku imati na raspolaganju dva tima T1, sklapanjem ovog ugovora povećana je kvaliteta zdravstvene zaštite odnosno hitne medicinske pomoći stanovnicima i svim osobama koje borave na području Novalje i cijelog otoka Paga, i u razdoblju do službenog početka turističke sezone, odnosno nakon njezina završetka pa do kraja 2021. godine.

Zahvaljujemo se Gradu Novalji na spremnosti na suradnju, kao i svim radnicima koji su omogućili da se u kratkom roku organizira početak rada.

Skip to content