30. travnja Nacionalni dan hitne medicinske službe

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana hitne medicinske službe, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije će upriličiti predstavljanje službe po Ispostavama.

Tako će:

–  djelatnici Ispostave Novalja u “DV Carić“ najmlađim sumještanima prezentirati na koji način i oni mogu pomoći ljudima kojima zatreba pomoć, a dok ne dođe hitna medicnska služba,

–  djelatnici Ispostave Senj predstavit će djelovanje hitne medicinske službe, također svojim najmlađim sumještanima, u “DV Travica”,

–  Sjedište Gospić predstavit će rad Zavoda za hitnu medicinu na središnjem gradskom trgu u Gospiću gdje će u vremenu od 10,00 do 12,00 sati prezentirati kako se provode osnovni postupci održavanja života unesrećenog i primjenu automatskog

vanjskog defibrilatora (AVD-a). Djelatnici hitne medicinske službe će ujedno vršit mjerenje krvnoga tlaka i razinu šećera u krvi,

–   jedan tim hitne predstavljat će naš Zavod na međunarodnom natjecanju timova hitne medicinske službe u dane 29. i 30. travnja 2015. godine u Puli.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije je zdravstvena ustanova koja je, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, osnovana Odlukom Ličko-senjske županije, a sa radom je započela 01. ožujka 2012. godine.

Radi se o izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi koja svoj rad organizira u timovima po Ispostavama (Otočac, Senj, Novalja, Korenica, Lovinac) i Sjedištu Gospić. Timovi su sastavljeni od liječnika, medicinskih sestara/tehničara i vozača. Svi djelatnici hitne medicinske službe su pohađali osnovne treninge rada u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi sukladno Standardu osnovnog treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe kojeg je donio Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Osim navedenog, obveza svih djelatnika Zavoda je permanentno stručno usavršavanje.

Osim djelatnika izlaze na teren, u Zavodu za hitnu medicinu ustrojena je Medicinska prijavno – dojavna jedinica u kojoj također rade educirani zdravstveni radnici – dispečeri. Dispečeri zaprimaju pozive upućene na jedinstveni broj hitne medicinske službe – 194. Nakon primljenog poziva, koristeći Hrvatski indeks prijema hitnog poziva, dispečer procjenjuje o kojem se kriteriju hitnoće radi, te pozivatelju šalje najbliži tim hitne medicinske službe ili mu daje savjet i pomoć.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije tijekom 2014. godine imao ukupno 24 085 intervencija od čega je najveći broj nehitnih intervencija. Aktivnost Zavoda za hitnu medicinu je izrazito pojačana tijekom ljetnih mjeseci, radi turističke sezone. Tako, osim redovitih timova, Zavod za hitnu medicinu ima obvezu organizirati i rad dodatnih timova hitne na državnoj cesti D1, na autocesti A1 i u Karlobagu. Također, u ljetnim mjesecima u suradnji sa NP Plitvička jezera, Zavod za hitnu medicinu organizira rad medicinske službe za posjetitelje nacionalnog parka. Za vrijeme turističke sezone u Novalji broj pacijenta se, u odnosu na zimske mjesece, poveća pet puta. Kako bi se kvalitetno odgovorilo svim zahtjevima za hitnom medicinskom službom, u Novalji se, u suradnji sa Gradom Novalja, organizira pojačani rad timova hitne.

Na kraju svim djelatnicima hitne medicinske službe želimo sretan njihov Nacionalni dan!

Ravnateljica Zavoda

Elizabeta Dragičević, dipl.oec.

Skip to content