Od dana 19.09.2014. godine, službeni broj hitne medicinske službe je 194.

Skip to content