Ispis

Adresa: Zagrebačka 41, HR - 53 230 Korenica
Tel.: 194 ili putem Državne uprave za zaštitu i spašavanje na broj 112 (samo u hitnim slučajevima)

Voditeljica Ispostave: Dijana Jurković, med. techn.