Trenutno Online

Imamo 55 gostiju i nema članova online

Brojevi hitnih službi

brojevi hitnih sluzbi

Sve što trebate znati

hms svestotrebateznati

Stručno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije je savjetodavno tijelo ravnatelja/ice.
Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

- raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Zavoda
- predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Zavoda
- predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u Zavodu
- predlaže stručne temelje programa rada i razvoja Zavoda
- daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti
- predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada Zavoda s financijskim mogućnostima
- predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe Zavoda
- predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad Zavoda
- skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika Zavoda
- obavlja i druge poslove propisane Statutom

Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.
Stručno vijeće sastaje se najmanje jednom u 30 dana. Stručno vijeće o svom radu vodi zapisnik, a svoje pismene prijedloge dostavlja ravnatelju/ici i Upravnom vijeću Zavoda.

ČLANOVI STRUČNOG VIJEĆA
ZAKLJUČCI STRUČNOG VIJEĆA

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Izmjena Poslovnika o radu Stručnog vijeća