Ispis

Etičko povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije, onako kako ih definiraju važeći kodeksi medicinske etike i deontologije, etički kodeks medicinskih sestara, kao i svi ostali etički kodeksi u zdravstvenoj djelatnosti.

Etičko povjerenstvo Zavoda obavlja sljedeće poslove:

Sjednice se održavaju jednom u tri mjeseca, odnosno po potrebi ako to nalažu okolnosti slučaja. Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik i podnosi pismeno polugodišnje i godišnje izvješće Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda.

 Članovi:

1. Alija Junuzović, med. techn., predsjednik
2. Ivica Pavičić, član
3. Jelena Ocvirek, dr. med., članica
4. Dijana Jurković, med. sestra, članica
5. Zlatko Kožar, dr. med., za člana