Trenutno Online

Imamo 13 gostiju i nema članova online

Brojevi hitnih službi

brojevi hitnih sluzbi

Sve što trebate znati

hms svestotrebateznati

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE

Uprava Zavoda za hitnu medicinu Ličko - senjske županije nalazi se na adresi Vile Velebita 15, 53000 Gospić

OIB: 98488701478

O Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije osnovan je Odlukom Skupštine Ličko-senjske županije o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu od 31. ožujka 2011. godine („Županijski glasnik“ br. 10/11), a službeno je započeo sa radom dana 01. ožujka 2012. godine.

Zavod za hitnu medicinu obavlja sljedeće poslove:

- provodi mjere hitne medicine na području Ličko-senjske županije,
- osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
- organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Ličko-senjske županije,
- osigurava provedbu utvrđenih standarda, opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,
- provodi standarde hitne medicine za hitni prijevoz cestom, a standarde za hitni prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
- sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine,
- prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Ličko-senjsku županiju te ih proslijeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
- surađuje s drugim zdravsvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
- planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Ličko-senjske županije.

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,12/12 , 35/12 , 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 100/18 nadalje: NN) propisana je osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu.

Mrežom hitne medicine ("Narodne novine", br. 49/16, 67/17) propisano je da Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije svoju djelatnost obavlja u sjedištu i ispostavama:

- Sjedište Gospić - 5 timova T1, 5 timova T2 (Mrežom hitne medicine predviđeno da jedan tim financira jedinica područne (regionalne) samouprave/jedinica lokalne samouprave), 5 timova prijavno-dojavne jedinice,
- Ispostava Karlobag - 5 timova T2,
- Ispostava Otočac - 5 timova T1, 
- Ispostava Senj - 5 timova T1,
- Ispostava Novalja - 5 timova T1, 1 tim pripravnosti (Mrežom hitne medicine predviđeno u cijelosti financiranje od jedinice područne (regionalne) samouprave/jedinice lokalne samouprave) 
- Ispostava Korenica - 5 timova T1, 
- Ispostava Lovinac - 5 timova T2.

Sastav timova kao i tehnički uvjeti za rad određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", br. 71/16).
Zavod svoju osnovnu djelatnost obavlja kroz djelovanje hitne medicinske službe. Hitna medicinska služba nije u sastavu domova zdravlja, nego je dio Zavoda za hitnu medicinu i osnovni zadatak hitne medicinske službe je zbrinjavanje svih stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i zdravlje.

Vrlo važan dio medicinske službe Zavoda je medicinska Prijavno-dojavna jedinica. Smještena je u Sjedištu Zavoda, u Gospiću. U medicinskoj Prijavno-dojavnoj jedinici djeluju dispečeri odnosno educirani medicinski tehničari ili medicinske sestre koji se javljaju na broj 194 - jedinstveni broj za hitne medicinske pozive. Educirani medicinski dispečeri zaprimaju telefonske pozive te prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog medicinskog poziva u slučaju hitnog stanja upućuju tim HMS-a na intervenciju.

Potrebno je razumjeti da se hitnoj medicinskoj službi ne smije uzimati vrijeme zbog slučajeva koji nisu hitni, jer time ugrožavaju živote onih kojima je hitna pomoć doista potrebna.

Tim HMS-a lakše će vas pronaći ako osvijetlite ulazna vrata i kućni broj ili pošaljete nekog da dočeka tim. Preporučljivo je i osloboditi prolaz do pacijenta – zatvoriti kućne ljubimce, odmaknuti namještaj, cvijeće, parkirane automobile te naravno, pripremiti medicinsku dokumentaciju.

U slučaju da se prema spomenutom Indeksu ne radi o potrebi hitnog medicinskog zbrinjavanja (npr. manje posjekotine, prehlada, kronična bol koja se ne mijenja, uganuća, uzrujanost...), medicinski dispečer uputit će bolesnika izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.