Trenutno Online

Imamo 42 gostiju i nema članova online

Brojevi hitnih službi

brojevi hitnih sluzbi

Sve što trebate znati

hms svestotrebateznati

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja od profesionalne odgovornosti

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za nabavu zimskih guma

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za nabavu peleta za centralno grijanje

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za nabavu telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži

I. izmjena poziva za dostavu ponuda za nabavu telekunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za nabavu autmobilskih guma - ponovljeni postupak

Troškovnik

Odluka o odabiru

Odluka o odabiru - nova

Poziv za dostavu ponuda za nabavu automobilskih guma

Troškovnik

Odluka o poništenju

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radne i zaštitne odjeće

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za nabavu medicinskog potrošnog materijala (ponovljeni postupak iz postupka javne nabave za grupe I. i IV.)

I. Izmjena Poziva za dostavu ponuda za nabavu medicinskog potrošnog materijala

Troškovnik - grupa I. (I. izmjena)

Troškovnik - grupa II.

Troškovnik - grupa III.

Troškovnik - grupa IV.

Troškovnik - grupa V. (I. izmjena)

Troškovnik - grupa VI.

Odluka o odabiru za grupu I.

Odluka o odabiru za grupu II.

Odluka o poništenju za grupu III.

Odluka o odabiru za grupu IV.

Odluka o odabiru za grupu V.

Odluka o odabiru za grupu VI.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu godišnje opskrbe medicinskim kisikom

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda za nabavu medicinskog potrošnog materijala (ponovljeni postupak iz postupka javne nabave za Grupe I., II., III., IV.)

Troškovnik - grupa I. Antiseptici i dezinficijensi

Troškovnik - grupa II. Instrumenti za anesteziju i reanimaciju

Troškovnik - grupa III. Jednokratni nekemijski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

Troškovnik - grupa IV. Kemijski reagensi

Odluka o poništenju - grupa I.

Odluka o odabiru - grupa II.

Odluka o odabiru - grupa III.

Odluka o poništenju - grupa IV.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga održavanja vozila hitne medicinske pomoći

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga čišćenja - ponovljeni postupak

Odluka o odabiru - grupa I.

Odluka o poništenju - grupa II.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala - ponovljeni postupak

Troškovnik

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga čišćenja

Odluka o odabiru za grupu I.

Odluka o poništenju za grupu II.

Odluka o poništenju za grupu III.

Odluka o odabiru za grupu I.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu osiguranja od profesionalne odgovornosti

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda za nabavu osiguranja od nezgode

Odluka o poništenju 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu osiguranja vozila

Odluka o odabiru - grupa I.

Odluka o odabiru - grupa II.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga održavanja računalne opreme

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za nabavu materijala i sredstava za čišćenje

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za nabavu materijala za higijenske potrebe

I. izmjena Poziva za dostavu ponuda za nabavu materijala za higijenske potrebe

Odluka o odabiru 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu informatičkog sustava

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala

Troškovnik

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave