Trenutno Online

Imamo 19 gostiju i nema članova online

Brojevi hitnih službi

brojevi hitnih sluzbi

Sve što trebate znati

hms svestotrebateznati

Poziv za dostavu ponuda za nabavu edukacijske opreme

Odluka o odabiru za nabavu edukacijske opreme

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog namještaja
Odluka o odabiru za nabavu uredskog namještaja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala i tonera

Troškovnik za uredski materijal i tonere 
Odluka o odabiru za uredski materijal

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga čišćenja
 Odluke o odabiru za usluge čišćenja

 Poziv za dostavu ponuuda za osiguranje od nesretnog slučaja (nezgode)
Odluka o odabiru za nabavu usluga osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode)

Poziv za dostavu ponuda za nabavu vozila za potrebe djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije  
I. izmjena poziva za dostavu ponuda za nabavu vozila za potrebe djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
Pojašnjenje, izmjena i dopuna poziva za dostavu ponuda
Odluka o odabiru za nabavu vozila za potrebe djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga čišćenja

Odluke o poništenju/odabiru ponude

Poziv za dostavu ponuda za potrošni materijal za defibrilatore i monitoriranje
Odluka o odabiru za potrošni materijal za defibrilatore i monitoriranje

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga održavanja transportnih ventilatora model Oxylog 2000 plus, proizvođača Dräger Medical
Odluka o odabiru za nabavu usluga održavanja transportnih ventilatora model Oxylog 2000 plus, proizvođača Dräger Medical

Poziv za dostavu ponuda za nabavu metalnih ormara
Odluka o odabiru za nabavu metalnih ormara

Poziv za dostavu ponuda za nabavu medicinske opreme, farmaceutskih proizvoda i proizvoda za osobnu njegu
Troškovnik - grupa 1 - Antiseptici i dezinficijensi
Troškovnik - grupa 2 - Instrumenti za anesteziju i reanimaciju
Troškovnik - grupa 3 -Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
Troškovnik - grupa 4 - Kemijski reagensi
Troškovnik - grupa 5 - Kirurški konac
Troškovnik - grupa 6 - Medicinski potrošni materijal
Troškovnik - grupa 7 - naprave za venepunkciju i uzimanje krvi
Troškovnik - grupa 8 - Posude i vrećice za skupljanje, pribor za drenažu i kompleti
Odluke o odabiru za nabavu medicinske opreme, farmaceutskih proizvoda i proizvoda za osobnu njegu

Poziv za dostavu ponuda za nabavu medicinske i laboratorijske opreme
Troškovnik medicinske i laboratorijske opreme
Odluka o odabiru za nabavu medicinske i laboratorijske opreme

Poziv za dostavu ponuda za nabavu guma za vozila hitne medicinske službe
Odluka o odabiru za nabavu guma za vozila hitne medicinske službe

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja od profesionalne odgovornosti 
Odluka o odabiru za usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti

Odluka o odabiru za osiguranje vozila hitne medicinske službe
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja - I.IZMJENA
Izmjena poziva za dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja
Poziv za dostavu ponuda za nabavu osiguranja vozila hitne medicinske službe

Poziv za dostavu ponuda za radnu odjeću i obuću
Odluka o odabiru za radnu odjeću i obuću

Poziv za dostavu ponuda za nabavu materijala i sredstava za čišćenje
Odluka o odabiru za materijal i sredstva za čišćenje

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog namještaja
Odluka o poništenju nabave uredskog namještaja

Poziv za dostavu ponuda za popravak i održavanje vozila hitne medicinske službe Ford Transit
Odluke o odabiru za popravak i održavanje vozila hitne medicinske službe Ford Transit

Poziv za dostavu ponuda za popravak i održavanje vozila hitne medicinske službe Volkswagen Transporter
Odluke o odabiru za popravak i održavanje vozila hitne medicinske službe Volkswagen Transporter

Poziv za dostavu ponuda za nabavu projektora
Odluka o odabiru za projektor

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog namještaja
Odluka o poništenju nabave uredskog namještaja

Poziv za dostavu ponuda za usluge čišćenja
Odluka o odabiru za usluge čišćenja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu korištenja licence informatičkog sustava za praćenje rada hitne medicinske službe
Odluka o odabiru za korištenje licenceinformatičkog sustav za praćenje rada hitne medicinske službe

Poziv za dostavu ponuda za usluge čišćenja
I. izmjena poziva za dostavu ponuda za usluge čišćenja
Izmjena poziva za dostavu ponuda za usluge čišćenja
Odluka o poništenju postupka nabave za usluge čišćenja